"Go With the Flow healing Centre" 
 Praktijk voor Klassieke Shiatsu & Massage
 Klassieke Shiatsu ~ Do-In Yoga ~ Munay Ki ~ Workshops

 
Wat is shiatsu?


 

Shiatsu is een Japanse term welke letterlijk 'vingerdruk’ betekent, het past hand- en vingerdruk toe op de geklede huid. De therapie bestaat uit het behandelen van energiebanen middels ontspannen druk. De energiebanen (meridianen) staan in verbinding met de organen en hebben invloed op alle lichaamfuncties, shiatsu heeft een diep doordringende werking op lichaam en geest. Shiatsu werkt met de kracht van aanraking en heeft als doel ziekte te voorkomen door het zelfherstellend vermogen van het lichaam te stimuleren. 

Bij het stellen van de diagnose wordt er gebruik gemaakt van bo-shin: observatie, bun-shin: luisteren, mon-shin: vragen stellen en setsu-shin: aanraking, zij maken een essentieel deel uit van de diagnose. Bij de klassieke shiatsu is met name de setsu-shin (aanraking) gericht op de diagnosestelling via de Hara. Dit is in de Japanse geneeskunst erg belangrijk, Hara betekent 'buik' en staat voor levensenergie en levenslust, welke ons verbindt met het leven en de daarin geldende universele wetten. Het is als het ware ons energetische (t)huis om in te zijn, waarin we aarden en waar de geest tot rust komt.shiatsubehandeling 

In de oosterse benadering van de geneeskunst worden lichaam, geest en leefomgeving als één geheel gezien. Door naar alle invloeden binnen en buiten de mens te kijken, is het mogelijk om een duidelijker beeld van het energiesysteem te vormen. Mede daardoor is het mogelijk om een eventueel aanwezige verstoring te lokaliseren en een diagnose te vormen.

Het is van belang om verstoringen tijdig te corrigeren omdat een langdurige disbalans in het energiesysteem op den duur tot een fysieke uiting kan leiden. Daarom worden alle aspecten van de mens nader bekeken; dus niet alleen naar 'ziekte' kijken maar zeker ook preventief bezig te zijn. Een ieder van ons is er uiteindelijk bij gebaat om in goede balans door het leven te gaan. Shiatsu heeft een zeer behulpzaam en ondersteunend effect bij diverse klachten en is toepasbaar bij verschillende aandoeningen van acute of chronische aard, ook in combinatie met andere therapieën.

Een shiatsu behandeling is niet alleen maar weldadig wanneer er klachten zijn, het wordt ook zeker gebruikt ter ontspanning, het werkt preventief, herstellend en verzachtend. Een ieder kan shiatsu ondergaan; kinderen reageren snel en positief op de behandelmethode, ook voor zwangere vrouwen en ouderen zijn er voldoende mogelijkheden voor een ontspannen shiatsu behandeling. 

 
          

 

 

 ‘Als je wilt weten hoe je lichaam morgen is, kijk dan naar je gedachten van vandaag!'

Oud Indiase gezegde

 

 

             Timeware Software UK | 2009©Copyright-All Rights Reserved