"Go With the Flow healing Centre" 
 Praktijk voor Klassieke Shiatsu & Massage
 Klassieke Shiatsu ~ Do-In Yoga ~ Munay Ki ~ Workshops

 
 
 
De Munay-Ki Rites
 


 

munay-ki-embleem

De Rites

De herkomst van de initiaties van de Munay-ki, Verantwoording van Alberto Villoldo: (van de Munay-ki.org-site)

 

Al duizenden jaren lang voeren mensen over de hele aarde rituelen en initiaties uit. De initiaties van de Munay-ki zijn gebaseerd op de inwijdingspraktijken van de sjamanen van de Inca's en van de volkeren en culturen uit de pre-Incatijd van de Andes en de Amazone. Ze worden gepresenteerd op de manier zoals ik ze van mijn mentors heb geleerd, helemaal gewist van de sporen van de culturen waar ze vandaan komen. Dit heb ik gedaan uit respect voor de inheemse tradities en om het idee te voorkomen dat Westerlingen traditionele sjamanen of Indianen kunnen worden. Ik bied deze initiaties aan met volle permissie van mijn mentor Don Manuel Quispe, die de last great medicine man, de laatste grote sjamaan was van de Q'ero Inca Natie. Elke fout of afwijking in haar presentatie is absoluut van mij afkomstig.

 

Deze initiaties zijn niet alleen inwijdingsfasen, maar waarschijnlijk stappen in de evolutie van de mensheid. Terwijl naties vechten voor een stukje grond en oorlogen voeren over een land, moeten wij de wijsheid vinden om vrede te creëren voor alle mensen. Terwijl onze ruimtetelescopen ons beelden laten zien van een immens en onmetelijk Universum, moeten we een menselijk verhaal vinden dat de sterren insluit. En terwijl ons vermogen om de wereld te vernietigen alleen maar groter wordt, worden we geroepen om op te staan en de taak op ons te nemen van het stewardship, het hoederschap over alle schepping.

In essentie, gaan de initiaties over stewardship, over het Hoederschap, Je krijgt ze niet als prijs voor een fantastisch ego of als erkenning van welke prestatie dan ook, en ze maken iemand ook niet tot iemand heel speciaal. Integendeel, ze maken iemand op een unieke manier onbelangrijk. Want alleen dan kun je, vanuit een non-ego houding, waarachtig echt tot dienst zijn.

Tijdens hun bezoeken aan de Verenigde Staten, werd er door de Inca's nadrukkelijk op gewezen dat de initiaties niet voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen. Ik heb ervaren dat ze niet zullen opbloeien, mits wij ze op onze beurt weer met veel Munay, met veel liefde, doorgeven aan anderen.

In munay,

Dr. Alberto Villoldo Phd.

Maart 2007

 

De Munay-Ki wordt door ons in een eenvoudige, pure vorm doorgegeven, het wordt u geschonken in de vorm van negen initiaties. Het is een serie van opeenvolgende energetische transmissies welke wekelijks of maandelijks (afhankelijk van de locatie waar de inwijding zal plaatsvinden) geven worden. Door de rites te ontvangen ondergaat u een transformatieproces op energetisch niveau, elke inwijding opent een nieuwe deur in uw proces naar bewustwording, onvoorwaardelijke liefde en dit gebeurt in een versnelde evolutie. Daardoor komt u in aanraking met wie (en wat) u in essentie bent, u hervindt uw passie om uw ware bestemming in de wereld te kunnen manifesteren, om in volledige harmonie te kunnen leven en u zult u zich bewuster zijn van eenheid.

 

munay-ki-peru

De eerste reeks bevat 4 basis inwijdingen:

Rite van de Heler (Hampe Rite): tijdens deze initiatie wordt de kracht om te helen gewekt, helen van allereerst uzelf en mits dit krachtig werkt eveneens voor anderen.

de Rite van de Banden van Kracht (Chumpi Rite): tijdens deze transmissie ontvangt u beschermende krachtbanden die alle zware energie uit de omgeving transformeert en tot voeding maakt voor uw energielichaam.

Rite van Harmonie (Ayni Karpay): deze verbind u met de 7 organiserende archetypen van het Universum, welke verbonden zijn met loslaten, moed, wijsheid, het grotere verband.

Rite van de Ziener (Kawaq Rite): deze ontwaakt het vermogen om in de onzichtbare werelden te kunnen schouwen, om te zien in de onzichtbare energetische en spirituele wereld.

De tweede reeks bevat drie lineage inwijdingen:

munay-ki-peru

Rite van de Hoeder van de Dag (Pampamesayok), voor het helen van het vrouwelijke aspect in u en uw verbinding met de aarde.

 

Rite van de Hoeder van Wijsheid (Altomesayok), het helen van het mannelijke aspect in u en uw verbinding met de oude wijsheid.

 

Rite van de Hoeder van de Aarde (Kuraq Akuyek), verbinding met de energie van Aartsengelen, die voor de aarde zorgen. Deze energie laat u toe te dromen en deze in werkelijkheid om te zetten.

 

 

De derde reeks bevat twee inwijdingen:

 

Rite van de Hoeder van de Sterren (Mosoq Karpay), de verbinding met het scheppende universum.
Deze inwijding verankert u op een veilige manier aan de tijd na de grote verandering die zich naar zeggen zal voordoen in of rond het jaar 2012. Volgens de overlevering begint uw fysieke lichaam na het ontvangen van deze inwijding zich te ontwikkelen tot dat van de ‘Homo Luminous’.

 

Rite van de Schepper (Taytanchis), de Hoeder van de Geestelijke Wezens of Creators Rite. Deze laatste rite is doorgegeven om ons voor te bereiden op de tijd die komt en zet alle andere rites kracht bij. Deze initiatie maakt uw Goddelijke Licht binnenin wakker. U ontvangt heerschappij/ verantwoording over de hele schepping, van het kleinste zandkorreltje tot de grootste groep van melkwegstelsel in het heelal.

 

Deze inwijding is nooit eerder op de planeet beschikbaar geweest. Hoewel enkelen dit niveau van initiatie bereikten en hun Christus- of Boeddhabewustzijn hebben wakker gemaakt, is het tot op heden nooit eerder mogelijk geweest om deze inwijding van persoon tot persoon door te geven. Met andere woorden, hoewel een overdracht van Spirit tot mens zich wel eens heeft voorgedaan, was transmissie van mens tot mens tot noch toe onmogelijk. Het inwijding van de Schepper werd voortgebracht en aan ons geschonken door oude, wijze Inca's in de Andes in de zomer van 2006.

 

Terug naar Munay-Ki

 

 

 

            Timeware Software UK | 2009©Copyright-All Rights Reserved